Een veilige school

Op onze school werken wij met PBS. PBS staat voor ‘Positive Behaviour Support‘. Wij zetten ons in voor een veilig schoolklimaat en willen juist het positieve gedrag benadrukken. Het positief gewenste gedrag oefenen wij op school met speciaal gemaakte lessen voor onze doelgroep en samen met de leerlingen zorgen wij dagelijks dat dit terugkomt op onze school.

 

 

Intern Vertrouwenspersoon (IVP)

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon (IVP) op school. 

Elke ouder of leerling kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wil of durf te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. 

Word je gepest? Is er iets gebeurd dat je niet leuk vindt? Praat erover! 

Door middel van een briefje in een speciale brievenbus kunnen kinderen aangeven dat zij met de intern vertrouwenspersoon willen praten.

Wil je naast een gesprek met de intern vertrouwenspersoon meer informatie, kijk dan op www.jouwveiligeschool.nl. Ook kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de CED groep.                                                   

                      Locatie: Vlasdreef 4                                                            Locatie: Aïdastraat 91 

Suzanne Bekkers

Leerkrachtondersteuner, Intern vertrouwenspersoon

Meer info

Karima Moutawakil

Leerkracht, Intern vertrouwenspersoon

Meer info

Marjon ten Heggeler

Extern vertrouwenspersoon

Meer info
ENG NL