Onderwijs op maat

Op Taalschool de Kameleon werken de kinderen op hun eigen niveau. Wij kijken per vakgebied en per leerling naar de leerlijnen van LOWAN. De kinderen werken soms groepsdoorbrekend om een vakgebied te kunnen volgen op het eigen niveau. 

Per het schooljaar 2022-2023 zijn wij van start gegaan met tutoring. In plaats van dit buiten de klas plaats te laten vinden, halen wij het naar de groep toe.Met tutotoring proberen wij zo effectief mogelijk kinderen op de leerlijnen te krijgen en daarmee sneller op niveau voor de uitstroom naar het regulier onderwijs.

ENG NL