Onze organisatie

Op Taalschool de Kameleon streven we naar kleine groepen (ongeveer 15 leerlingen per groep). Het hele jaar komen er nieuwe kinderen in de groepen. Vier keer per jaar nemen leerlingen afscheid van Taalschool de Kameleon en gaan naar een vervolgschool.Op Taalschool de Kameleon zijn er zes groepen. We proberen de leerlingen in te delen op leeftijd:

Groep Paars is voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar.
Groep Groen is voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar.
Groep Geel is voor leerlingen van 4 tot en met 6 jaar.
Groep Rood is voor leerlingen van 6, 7, 8 jaar.
Groep Oranje is voor leerlingen van 8, 9, 10 jaar
Groep Bruin is voor leerlingen van 9, 10, 11 jaar
Groep Roze is voor leerlingen van 10, 11 en 12 jaar
Groep Blauw is voor leerlingen van 11 en 12 jaar

Het leren van de mondelinge en de schriftelijke Nederlandse taal, lezen, rekenen en schrijven zijn heel belangrijk voor de doorstroom naar de volgende school. Ook werken we eraan dat de leerlingen de gewoonten in Nederland leren kennen. Daarvoor zijn we druk bezig om burgerschap bij ons op school als vak neer te zetten. De jongste kinderen hebben één keer per week gymnastiekles van een vakleerkracht en de ouderen twee keer.

Naast al deze vakken nemen we uiteraard ook de tijd voor expressievakken zoals muziek en handvaardigheid.

ENG NL