Ons onderwijs

Taalschool de Kameleon

Taalschool de Kameleon is de school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die net uit het buitenland komen en voor kinderen die niet voldoende Nederlands spreken om les op een basisschool in de buurt te kunnen volgen. De school is voor alle kinderen die in de gemeente Nissewaard wonen en intensief taalonderwijs nodig hebben. Nieuwkomers uit de gemeente Hellevoetsluis, gemeente Voorne Putten en gemeente Brielle die ouder zijn dan 8 jaar, maar niet geletterd en alle nieuwkomers leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8 komen ook naar de Kameleon.

Het streven is om de ontwikkeling van de leerlingen optimaal te stimuleren zodat de capaciteiten van ieder kind worden benut. Naast de Nederlandse taal krijgen de kinderen rekenen, kennismaking met de Nederlandse samenleving, sociaal-emotionele vorming en sport. Voor de ontwikkeling van de leerlingen is een veilige en voorspelbare leeromgeving belangrijk. De Kameleon vindt contact met ouders ook erg belangrijk. 

Vervolgschool

Als het kind voldoende Nederlands begrijpt en spreekt en het groepsniveau kan volgen, gaat het naar een basisschool in de wijk. Dit is meestal binnen 2 jaar. Als het kind 12 jaar is, gaat het na Taalschool de Kameleon naar een middelbare school als het niveau van de Nederlandse taal voldoende is. Als dat nog niet zo is, gaat de leerling naar de Internationale Schakelklas in Spijkenisse. Om de Nederlandse taal goed te leren, krijgt het kind daar ook intensief taalonderwijs. Als een leerling een jaar op Taalschool de Kameleon zit, overlegt de juf of meester met ouders naar welke school de leerling kan gaan. Taalschool de Kameleon neemt contact op met de nieuwe school om afspraken te maken. Na ongeveer twee jaar stroomt de leerling uit naar de nieuwe school. De taalexpert van Taalschool de Kameleon begeleidt deze overstap en geeft advies aan de nieuwe school over het leren van de Nederlandse taal. 

 

ENG NL