Samenwerking met ouders

De Kameleon vindt goed contact met ouders belangrijk. Bij het aanmelden hebben ouders een intakegesprek. Ouders krijgen informatie over de school en kunnen vragen stellen. Als de leerling enkele weken op school is, hebben ouders een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Daarna nodigt de groepsleerkracht ouders 1 keer per 10 weken uit voor een gesprek. Het gesprek gaat dan over de ontwikkeling van het kind op school en thuis. Als er vragen zijn kunnen ouders na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht of met de directie.

Op Taalschool de Kameleon worden ook lessen ‘Taal en school’ voor ouders gegeven.  Deze lessen zijn er om de Nederlandse taal beter te leren. De docent vertelt ook wat de kinderen leren op school en bespreekt bijvoorbeeld het nieuws van school en de agenda punten.

ENG NL